Header Ads

عودة صلاحيات الرئآسة إلى ما قبل الطائف أصبح ضرورة إنقاذية


Image result for lebanese presidency
العرب قِبلوا بصفقة القرن بس لبنان العربي ما قِبِل!!!
ثمن الوصول الى التوقيع على اتفاق الطائف بهدف تأكيد عروبة لبنان، وبهدف تجريد المسيحيين من حقوقن لصالح تعويم الرئاسة السنيّة، كلّف لبنان حرب طائفية و100.000 قتيل.
وإذْ، منرجع منلاقي إنو لبنان واقف ضد العرب وخياراتن يعني ضد اتفاقيّة الطائف.

فمَدام اتفاق الطائف سقط، ليش ما بتسقط معو مفاعيلو ومنسترجع صلاحيات الرئاسة؟؟؟
د. عماد شمعون

No comments