Header Ads

رجال النبطية: حدود ألحق حدودن !!

رجال النبطية العظيمة من جنوب لبنان العظيم، عم يتنفضو عم يتوحد عم يثورو وعم يبرهنو مرة من جديد إنو أرض الجنوب ما بتخلف إلا رجال !! الإيد يلي بدا تمتد على لقمة عيشنا بدنا نقطعا !! هيدا صوت الشعب كلو بس رجال النبطية هني حيث لا يجرؤ الآخرون !! لأن الدولة ما عم تقوم بواجبا ما عم تعمل أي شيء ليحمي اللبناني المعتر يلي ما دل مشرد بالعالم ما عم ينافسو على لقمة عيشو بهال ١٠٤٥٢ كم مربع، كلن كلن عينين عليا...
الصرخة صرخة حرية والطلعة لبنانية...ومن قلب النبطية..من الجنوب المقدس من جنوب الشهامة والعنفوان من جنوب المسيح والعدرا مريم..من الجنوب يلي تعود يدعس عالمحتل وينتفض بوج الشر ويقاتل للحق !! نحن منشد على إيدكن ومنتمنى هيك يافطة تكون بكل شبر من ال-١٠٤٥٢ كم مربع وإلا ما رح يبقى ولا كم مربع ولا مين يخبر...
يلا نحن منتحدا كل منطقة تفرجينة إنو رجالا نار وإنو بعد في رجال ممكن يتكل علين وعلى سرمايتن كل الإعتبارات الغير وطنية ....

No comments