Header Ads

لمّا بتفضى القنّيني وما يعود فيها نبيد... " لمّا بتفضى القنّيني

و ما يعود فيها نبيد...
شو بيبقى من القنّيني ؟ "
...
البلد فضي.
بقيت الفراغة ، و شويّة كمخة ملزقة بالكعب.
______________________________
- الختيارة:
عَ عِلـْمي كـان فـي هـَون ساحـة؟
وْنـاس وْبـِيـَّـاعين..
كـِنـَّـا نـِشـْـتري من هـَون..
شو نـَقــَلـِت السـَّاحة؟
__
+ البيّاعة:
السـَّاحة بَعــْـدا..
بـَـسّ النـَّاس الـْ كـانو فـَـلـُّـــو
__
- الختيارة:
يَعـْني فـَلـِّت الساحة..
أخـَدوها النـَّاس وْراحـو
__
+ البياعة:
السـَّاحة لـَوَيـْن بـَـدَّا تـْرُوح؟
__
- الختيارة:
يا بنـْـتي بـِتــْــــرُوح..
لـَمـَّا بـْـتـِفـْضى الــْقـَنـِّيـْنـِة وْما يـْعـُود فيها نـْبـِيـْد..
شو بْيـِبْقى مْن الـْقـَنـِّيـْنـِة؟
اصـْوات النـَّاس..
الـْبــِيـَّاعـين..
العَرَبيـَّـــــات..
الـْـكـَـرَز..
الـتـِّـفــَّــاح..
الــــْــــوَرْد..
كـِلـُّـن تـَرَكـُو السـَّاحة..
بـِقــْيـِت فـْراغـَة السـَّاحة !
_____________
من مرسحيّة " الشخص " للرحابنة ، 1968

No comments